Privātuma politika

Šī Privātuma politika attiecas uz visu informāciju, kuru “Larocca.lv” un/vai tā piederošās uzņēmumi un filiāles (turpmāk – “mēs”) var iegūt par Lietotāju, kamēr viņš izmanto mūsu vietnes, pakalpojumus, produktus, un saturu (turpmāk – “Pakalpojumi”). Mēs cienām Jūsu privātumu un apņemamies aizsargāt Jūsu personisko informāciju.

Personas datu apstrāde Mēs varam apkopot un apstrādāt šādus Lietotāja personas datus:

 • kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un telefonnumuru;
 • demogrāfisku informāciju, piemēram, vecumu un dzimumu;
 • informāciju par Jūsu interešu un preferences saistībā ar mūsu Pakalpojumiem;
 • jebkādu citu informāciju, ko Lietotājs izvēlas sniegt, izmantojot mūsu Pakalpojumus.

Informācijas izmantošana Mēs izmantojam savāktos datus, lai:

 • sniegtu, uzlabotu un pielāgotu mūsu Pakalpojumus;
 • sazinātos ar Lietotājiem saistībā ar Pakalpojumiem vai piedāvājumiem, kas varētu būt interesanti;
 • veiktu tirgus analīzi un pētījumus;
 • nodrošinātu vietnes drošību un aizsargātu mūsu juridiskās tiesības.

Informācijas kopīgošana Mēs neizpaudīsim Lietotāju personisko informāciju trešajām pusēm, izņemot gadījumos, kad:

 • Lietotājs ir sniedzis skaidru piekrišanu;
 • tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai;
 • tas ir likumīgi prasīts no mums saskaņā ar tiesas lēmumu vai valsts iestāžu pieprasījumu.

Datu aizsardzība Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāju personas datus no neautorizētas piekļuves, izmaiņām, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Piekļuve un korekcija Lietotājiem ir tiesības piekļūt saviem personīgajiem datiem, ko mēs glabājam, un pieprasīt to korekciju, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Izmaiņas Privātuma politikā Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Jaunākā versija tiks publicēta vietnē “Larocca.lv”. Lietotājiem ir ieteicams regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai būtu informēti par jebkādām izmaiņām.

Kontaktinformācija Ja Jums ir jautājumi vai bažas par šo Privātuma politiku vai Jūsu personīgo datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: info@larocca.lv.

Šī Privātuma politika stājas spēkā no 19/02/2024.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir tikai paraugs un tas var nepilnībā atbilst Jūsu konkrētajām vajadzībām. Pirms šīs Privātuma politikas publicēšanas vietnē “Larocca.lv”, Jums būtu jākonsultējas ar juristu, lai nodrošinātu, ka tā atbilst visām attiecīgajām tiesību normām un regulām.